Lekarz stomatolog (dentysta)

Stomatolog (lekarz dentysta) potocznie nazywany po prostu dentystą jest to osoba uprawniona do stosowania wiedzy stomatologicznej w praktyce. Tytuł lekarza dentysty uzyskuje się po ukończeniu pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z polskich uczelni medycznych. Prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskuje się po ukończeniu rocznego stażu podyplomowego oraz zdaniu Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego zwanego w skrócie LDEP. Lekarze są zobligowani do tego na podstawie ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 XII 1996 roku, lekarz dentysta(stomatolog) zajmuję się leczeniem schorzeń zębów, jamy ustnej jak i obszaru twarzoczaszki oraz okolic przyległych.

Dentysta może specjalizować się w następujących dziedzinach:
Stomatologia dziecięca (pedodoncja) - została wyodrębniona z powodu innej budowy zębów i całego układu stomatognatycznego w okresie rozwojowym. Pedodoncja zajmuje się m.in. takimi zagadnieniami, jak:
-ząbkowanie i zaburzenia ząbkowania
-leczenie chorób błony śluzowej u dzieci
-leczenie zębów mlecznych
-profilaktyka próchnicy, chorób błony śluzowej i wad zgryzu u dzieci
-leczenie zębów stałych niedojrzałych
Stomatologia zachowawcza - profilaktyka próchnicy zębów oraz leczenie istniejących ubytków próchniczych.
Endodoncja - dział stomatologii zachowawczej zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób miazgi zęba oraz rozpoznawaniem i leczeniem chorób tkanek okołowierzchołkowych. Główną metodą leczenia jest tu leczenie kanałowe.
Ortodoncja - profilaktyka i leczenie wad zgryzu, oraz wad szczękowo-twarzowych u dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
periodontologia - stomatolog ten zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej.
chirurgia stomatologiczna - dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym jamy ustnej i okolic przyległych.
chirurgia szczękowo-twarzowa - ta dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej głowy – aż po dół przedni czaszki włącznie – oraz szyi. Ze względu na zasięg, coraz częściej specjalność ta określana jest jako chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa.
protetyka stomatologiczna - ten dział stomatologii poświęcony jest odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. W obrębie zainteresowań protetyki stomatologicznej znajduje się również rehabilitacja pacjentów po operacjach (onkologicznych oraz plastycznych) za pomocą protez pooperacyjnych oraz epitez (ektoprotez - protezy nosa, ucha itp.). Do odtworzenia wykorzystuje się uzupełnienie protetyczne. Mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych).


Gabinet stomatologiczny - fotografia Piotra Miczko