Kalisz moje miasto

KaliszKalisz to stare i piękne miasto, drugie co do wielkości w Wielkopolsce, leży ono w malowniczej dolinie rzeki Prosny na Wysoczyźnie Kaliskiej. Najstarsze odkryte ślady działalności człowieka na terenie miasta i jego okolic sięgają aż mezolitu(około 8000 lat przed naszą erą) czyli końca tak zwanej epoki kamienia łupanego. Tereny dzisiejszego Kalisza zamieszkiwała wówczas półkoczownicza ludność (wędrowna) trudniąca się myślistwem jak i zbieractwem. Ludzie ci mieszkali w obozowiskach składających się z prymitywnych szałasów i półziemianek. Szczególnego znaczenia nabrały okolice Kalisza w okresie przełomu er. Istniało tu wówczas wiele osad tworzących wyraźne skupiska osadnicze. To intensywne osadnictwo w okresie wpływów rzymskich wynikało z położenia w znaczącym punkcie tak zwanego "Szlaku Bursztynowego", który łączył imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku. O znaczeniu tegoż centrum osadnictwa świadczy fakt, iż w połowie II wieku n.e. aleksandryjski uczony Klaudiusz Ptolemeusz w dziele zwanym „Geografia” wymienił miejscowość "Kalisia", którą naukowcy zidentyfikowali jako dzisiejszy Kalisz. Zapis ten sprawił, że Kalisz może poszczycić się posiadaniem najstarszej metryki pisanej wśród wszystkich miast polskich. Kalisz jest miastem na prawach powiatu zlokalizowanym w środkowo-zachodniej Polsce. Drugi co do wielkości ośrodek województwa wielkopolskiego, siedziba powiatu ziemskiego. Jedno z głównych miast aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Od roku 1314 do II rozbioru Polski Kalisz był stolicą województwa kaliskiego. Następnie został stolicą departamentu kaliskiego w Księstwie Warszawskim, w Królestwie Kongresowym był stolicą województwa (aż do 1837), później (w latach 1837–1845 oraz 1867–1918) był stolicą guberni Cesarstwa Rosyjskiego. W latach od 1975 do 1998 był stolicą województwa kaliskiego. W Kaliszu znajdują się: filharmonia, teatry, muzea, liczne galerie. Często organizowane są festiwale. Kalisz ma rozwinięty rynek medialny – liczne gazety lokalne, radio jak i telewizja. W Kaliszu urodził się prezydent II Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski. Z Kaliszem związane są również takie znane osoby jak piosenkarz Mietek Szcześniak czy aktor Jerzy Kryszak.

Rzeka prosna - fotografia Piotra Miczko
zdjęcia - Piotr Miczko